Polityka prywatności

Co zawiera dokument?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.
Politykę dzieli się na 3 części:

 1. definicje pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o prawach Tobie przysługujących;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje przedstawione są odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej Stronie,
 3. informacje o plikach cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

§1
Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli „KOKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Warszawie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Naszą działalność prowadzimy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, legitymujemy się numerem NIP: 5223208183, oraz REGON: 389738566.
 3. Możesz się z nami skontaktować:
  1. listownie: Lazurowa 85A / 53, 01-479 Warszawa, Polska,
  2. e-mail na adres: kontakt@kokokamper.pl
  3. telefonicznie pod numerem: +48 607 108 993, +48 660 694 257

§2
Definicje pojęć używanych w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części zauważysz jedno z poniższych pojęć, to należy je rozumieć jak poniżej:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, główna strona znajduje się pod adresem kokokamper.pl,
 2. „Polityka” – niniejszy dokument, czyli politykę prywatności,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§3
Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§4
Prawa dotyczące Twoich danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej oraz trzeciej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych czynnościach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§5
Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Przysługuje Ci w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa Urzędu.

§7
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie kokokamper.pl oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§8
Formularz rezerwacyjny

Jeżeli chcesz dokonać rezerwacji kampera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. dokonania rezerwacji terminu wynajmu kampera
  2. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i udzielenia wszelkich niezbędnych informacji,
 2. Jakie masz prawa?
  1. Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  1. Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych osobowych nie będzie jednak możliwe dokonanie rezerwacji, ponadto możemy nie być w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  1. Umożliwienia wyboru terminu oraz dokonania rezerwacji kampera
  2. Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  2. podmioty świadczące usługi prawne,
  3. podmioty dostarczające oprogramowanie, z którego korzysta Administrator oraz dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
  4. kurierom oraz poczcie,
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
 8. Przez czas:
  1. niezbędny do realizacji usługi rezerwacyjnej tj. przez czas niezbędny na wykazanie jej prawidłowego wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  2. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

§9
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 2. Jakie masz prawa?
  1. Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  1. Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  1. Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz wysyłanie ofert oraz analizowanie.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.
  2. podmioty dostarczające oprogramowanie, z którego korzysta Administrator oraz dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
 8. Przez czas:
  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

§10
Marketing

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Budowania naszego wizerunku w mediach poprzez przekazywanie informacji prasowych dziennikarzom, przedstawicielom mediów i influencerom.
 2. Jakie masz prawa?
  1. Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?
  1. Imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę redakcji lub Twojego bloga, lub kanału w social media.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
  1. Pozyskaliśmy je z publicznie dostępnych źródeł tj. np. z stron internetowych, portali branżowych. Informacje na temat konkretnego źródła pozyskania danych uzyskasz kontaktując się z nami.
 6. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  1. Jest nim przekazywanie do dziennikarzy i przedstawicieli mediów, jak i influencerów materiałów prasowych informujących o podejmowanych przez nas działaniach, organizowanych przez nas wydarzeniach i naszej bieżącej działalności oraz na budowaniu wizerunku i marki KOKOKAMPER za pomocą mediów.
 7. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. podmioty świadczące usługi prawne,
  2. podmioty dostarczające oprogramowanie, z którego korzysta Administrator oraz dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
 8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  1. Przez czas realizacji przez nas naszego prawnie uzasadnionego interesu, który opisaliśmy powyżej, ale nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 9. Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu, które wywoła wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie wpłynie na Twoją sytuację?
  1. Nie.
 10. Co możesz zrobić, jeżeli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane i kontaktowali się z Tobą?
  1. Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Jeżeli będziesz chciał wyrazić taki sprzeciw, to napisz do nas na wyżej podany e-mail. Nie musisz podawać nam powodów, dla których wyrażasz sprzeciw.
 11. Co zrobić jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami?
  1. Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa Urzędu.

§11
Newsletter

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Marketingowym, polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, w tym wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych tj. oferty specjalne, za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 2. Jakie masz prawa?
  1. Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  1. Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  3. Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie newslettera możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  1. Promowanie naszych usług poprzez wysyłanie do Ciebie informacji handlowej oraz doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu,
  2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
  3. 2. podmioty dostarczające oprogramowanie, z którego korzysta Administrator oraz dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym podmioty zapewniające możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  1. Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  1. W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

Część III – informacje o plikach cookies

§12
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. Konfiguracji serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
   3. zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  2. Marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie,
  3. Uwierzytelniania Twojej osoby w serwisie poprzez:
   1. zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas, jako zarządzający stroną.
  4. analiz i badań oraz audytu oglądalności, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

§13
Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie.

§14
Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiać przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org,
  2. Opera: http://help.opera.com,
  3. IE: http://support.microsoft.com/,
  4. Chrome: http://support.google.com,
  5. Safari: http://support.apple.com/

§15
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł skorzystać z formularza kontaktowego lub przesłać nam swojej kandydatury na stanowisko pracy.

§16
Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:
  1. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
   1. w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
  2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
  • w celu wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu oraz w celu zalogowania do Serwisu za pomocą portali społecznościowych,
 3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com.