Kamper na firmę – koszty i odliczenia

Mobilne biuro w kamperze

Kamper na firmę a koszty prowadzenia działalności

Kamper na firmę – czy to możliwe? Czy zakup kampera (nowego, używanego) lub długoterminowy wynajem kampera na firmę i związane z tym koszty eksploatacyjne można wrzucić w koszty prowadzenia działalności? Czy można odliczyć VAT? W jakich sytuacjach możesz kupić kampera na firmę lub wynająć taki pojazd, nie obawiając się, że Urząd Skarbowy to zakwestionuje? Sprawdź, czy kamper w działalności gospodarczej to opcja dla Ciebie!

Kamper jako koszt prowadzenia działalności

Kamper w działalności gospodarczej to opcja, która interesuje coraz więcej przedsiębiorców. Czy jednak każdy może wrzucić zakup kampera lub najem kampera i wydatki eksploatacyjne w tzw. koszty? 

Koszty uzyskania przychodów to – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT –  wydatki przedsiębiorcy, które mają na celu:

 • osiągnięcie przychodów
 • lub zabezpieczenie przychodów
 • lub zachowanie źródła przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszystkie racjonalne i uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aby wydatek mógł stanowić koszt podatkowy w firmie, musi zostać właściwie udokumentowany. 

Zakup kampera lub długoterminowy wynajem kampera w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu pojazdów kempingowych nie wzbudza wątpliwości, ale co z innymi sytuacjami? Jakie warunki musisz spełnić – jeśli nie prowadzisz wypożyczalni kamperów – aby móc kupić kampera na firmę? 

Kamper na firmę do 3,5 tony – odliczenia VAT i kosztów eksploatacji

W świetle prawa podatkowego, część samochodów kempingowych zostało zakwalifikowanych jako “samochody osobowe”, czyli pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (źródło: Dz.U.2022.2647, art. 5 A). W przypadku długoterminowego wynajmu kampera na firmę lub zakupu kampera, który – według prawa – spełnia definicję samochodu osobowego, obowiązują następujące ograniczenia rozliczenia wydatków związanych z zakupem pojazdu kempingowego na firmę:

 • 50% odliczenia VAT od wydatków związanych z zakupem i eksploatacją kampera dla czynnych podatników VAT
 • 75% poniesionych wydatków ujętych w kosztach podatkowych (wydatki takie jak: koszty paliwa, koszty napraw, serwis techniczny, badania techniczne, mycie pojazdu, opłata za parking, koszt wymiany opon)  

Uwaga: powyższe ograniczenia nie obowiązują, jeśli kamper będzie używany wyłącznie w prowadzonej działalności. Wtedy możliwe jest odliczenie 100% VAT i uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu 100% kosztów eksploatacji.

Jeśli zamierzasz użytkować kampera wyłącznie w prowadzonej działalności (bez użytku prywatnego lub jakiegokolwiek użytku poza prowadzoną działalnością), konieczne jest:

 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie z przepisami ustawy o VAT
 • złożenie do urzędu skarbowego formularza VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem
 • stworzenie regulaminu użytkowania zakupionego pojazdu. 

Jeśli spełnisz te wymogi, zyskujesz prawo do całkowitego odliczenia podatku VAT i całości wydatków eksploatacyjnych.

Uwaga: Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców, których użytkują kampery wyłącznie w celu:

 • odprzedaży
 • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika;
 • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze 

Ostatni punktu dotyczy przedsiębiorców, którzy zajmują się wynajmem kamperów. W praktyce oznacza to, że jeżeli Twój kamper będzie przeznaczony wyłącznie na wynajem, to, aby skorzystać z pełnego rozliczenia kosztów eksploatacji pojazdu i odliczenia VAT w 100%, nie masz obowiązku:

 •  składania formularza VAT-26
 •  ani prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Natomiast jeśli Twój kamper ma mieć inne firmowe zastosowanie np. mobilne biuro w kamperze, wówczas musisz dopełnić wspomnianych obowiązków.

Amortyzacja zakupu kampera do 3,5 tony

Kamper kupiony na firmę, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi środek trwały i podlega amortyzacji. Dzięki temu wydatek na jego zakup może być uwzględniany jako odpisy amortyzacyjne.

W przypadku kampera do 3,5 tony, czyli uznawanego za samochód osobowy, za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się odpisów amortyzacyjnych od wartości pojazdu powyżej kwoty:

 • 225 000 zł – elektryczne samochody osobowe
 • 150 000 zł – pozostałe samochody osobowe 

Oznacza to, że nawet jeśli kupisz kampera za 300 000 zł, to Twoim kosztem uzyskania przychodu jest kwota 150 000 zł.

Kamper powyżej 3,5 tony na firmę

Jeśli Twój firmowy kamper waży więcej niż 3,5 tony, wówczas nie spełnia definicji samochodu osobowego w świetle przepisów podatkowych. W związku z tym, wszelkie wydatki związane z takim pojazdem nie podlegają ograniczeniom. Nie ma też ograniczenia w odliczeniu podatku VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca może skorzystać z poniższych opcji:

 • wprowadzenie kampera do ewidencji środków trwałych
 • dokonywanie w całości odpisów amortyzacyjnych (które stanowią koszt uzyskania przychodów – nie obowiązuje w tym przypadku limit 150.000 zł)
 • rozliczenie w całości wydatków na eksploatację kampera
 • odliczenie 100% VAT

Kamper na firmę – mobilne biuro lub do podróży służbowych

Okazuje się, że może być dopuszczalne wykorzystanie kampera jako mobilnego biura lub środka służącego do podróży służbowych. Takie wnioski można wyciągnąć z indywidualnej interpretacji podatkowej z roku 2023 nr 0115-KDIT3.4011.124.2023.1.KP. Przedsiębiorca, konkretnie: komornik, który musi docierać do dłużników mieszkających w różnych częściach Polski, zadał pytanie, czy może zakupić kamper na firmę. Kamper miałby być wykorzystywany jako mobilne biuro i środek transportu.  Oto istotny fragment interpretacji:

“W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz analizy ww. przepisów pojazd, o którym mowa we wniosku, będzie uznany za samochód osobowy, zgodnie z wyżej przytoczoną definicją, zawartą art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że skoro wskazany we wniosku samochód osobowy będzie wykorzystywany przez Panią zarówno dla celów działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych, to będzie miała Pani prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 75% ponoszonych wydatków eksploatacyjnych na: koszty paliwa, koszty przeglądów technicznych, koszty konserwacji, koszty napraw, koszty mycia pojazdu, koszty parkingu, koszty wymiany opon oraz do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne wydatki poniesione na jego zakup z zastosowaniem limitu wynoszącego 150 000 zł.”

Kamper na firmę dla programisty, grafika, fotografa?

Powyższa interpretacja otwiera wiele możliwości dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać kamper jako mobilne biuro w związku z koniecznością służbowych podróży. Jeśli Twój firmowy kamper stanowi firmowe biuro, to powinien zostać wyposażony w odpowiedni sprzęt umożliwiający pracę biurową. 

Ważne! Jeśli chcesz mieć pewność, że Urząd Skarbowy nie zakwestionuje kosztów związanych z kamperem, zwróć się do Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację podatkową. Tylko wtedy zyskasz 100% pewność, że możesz kupić kampera na firmę i skorzystać z odliczeń podatkowych. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Przeczytaj też o innych możliwościach wykorzystania kampera w biznesie – kamper do promocji firmy.

Kamper na firmę i do celów prywatnych – użytek mieszany

Jeśli zamierzasz wynająć lub kupić pojazd kempingowy, który będzie używany w różnych celach, nie tylko do prowadzenia działalności, obowiązują ograniczenia w odliczeniu poniesionych wydatków:

 • 50% odliczenia VAT od wydatków związanych z zakupem i eksploatacją kampera 
 • 75% poniesionych wydatków ujętych w kosztach podatkowych (eksploatacja tj. koszty paliwa, koszty przeglądów technicznych, koszty konserwacji, koszty napraw, koszty mycia pojazdu, koszty parkingu, koszty wymiany opon).
 • wydatki na zakup kampera jako koszt uzyskania przychodu – odpisy amortyzacyjne do limitu 150 tys. zł.

W takiej sytuacji nie ma możliwości zwiększenia odliczeń. Jednak plusem tej opcji jest fakt, że możesz swobodnie dysponować pojazdem kempingowym i korzystać z niego także w celach prywatnych, np. pojechać na wymarzone wakacje i w firmowym kamperze odpocząć od codziennej pracy.

Zakup kampera na firmę – jaki kamper na firmę? Nowy czy używany?

Odpowiedź na to pytanie zależy od Twojego budżetu, a także rodzaju działalności, jaką prowadzisz. W większości przypadków bardzo dobrym wyborem na początek działalności jest zakup używanego kampera ze sprawdzonego źródła. 

W KoKo Kamper posiadamy komfortowe używane kampery na sprzedaż (link – https://kokokamper.pl/kampery-uzywane-na-sprzedaz-koko-kamper/ ). Wszystkie nasze pojazdy są regularnie serwisowane i zadbane. Doskonale sprawdzą się jako kampery na wynajem do wypożyczalni pojazdów kempingowych lub jako mobilne biuro dla Twojej działalności gospodarczej.

Wynajem długoterminowy kamperów a koszty firmowe

Chcesz korzystać z kampera w firmie, ale nie jesteś zdecydowany na zakup pojazdu? Jeśli wynajęty kamper będzie przyczyniać się do osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodów, możesz wrzucić te wydatki do kosztów uzyskania przychodów na zasadach opisanych w pierwszej części artykułu. W przypadku odliczeń podatkowych za wynajem kampera, obowiązują podobne zasady jak w przypadku zakupu kampera i ich wysokość zależy od tego, czy pojazd będzie użytkowany wyłącznie do celów firmowych czy na użytek mieszany (firmowy i prywatny).

Jeśli wynajmowany pojazd jest użytkowany wyłącznie w działalności firmowej, to wówczas  przedsiębiorca może odliczyć:

 • 100% podatku VAT
 • 100% kosztów eksploatacji

Natomiast jeśli wynajmowany kamper na firmę ma być przeznaczony na użytek firmowy i prywatny (czyli użytek mieszany), to wówczas przedsiębiorca może odliczyć:

 • 50% podatku VAT 
 • 75% kosztów eksploatacji

Najem długoterminowy kampera w KoKo Kamper

Jeśli interesuje Cię długoterminowy najem kampera na firmę, skorzystaj z atrakcyjnej oferty długoterminowego wynajmu kampera na firmę. W KoKo Kamper oferujemy duży wybór pojazdów kempingowych, które możesz wynająć na dłuższy czas. Kampera będziesz mieć do dyspozycji cały czas, a opłata za wynajem będzie niższa niż cennikowa. Oferujemy: 

 • standardowy okres najmu to 12 miesięcy
 • przejrzysta umowa B2B
 • możliwość płatności miesięcznej, kwartalnej lub rocznej
 • atrakcyjna oferta cenowa

Jeśli potrzebujesz innego czasu najmu niż standardowy (krótszego lub dłuższego), skontaktuj się z nami. Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.